آرشیو برچسب های: حسابداري

حسابداري

حسابداري مقدمه:یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آنها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامانببخشند.این افراد در قدیم عنوانشان “میرزا” بود. بعدها “دفتردار” نام گرفتند و امروزه به نام “حسابدار” فعالیت میکنند. البته نسل جدید به جاي […]