انتخاب رشته سال نهم – طرح طلائی

قیمت اصلی ۶۰۰.۰۰۰تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰.۰۰۰تومان است.