پلن های مشاوره و برنامه ریزی

پلن مشاوره ای آسان زیرو

طرح پایه- آسان زیرو

در طرح پایه ای مشاوره و برنامه ریزی آسان پلن، کلیه خدمات به صورت آفلاین ارائه می گردد. در این طرح دانش آموز در ابتدای هر هفته برنامه درسی خود را مطابق با گزارش های ارسالی دریافت خواهد کرد. در طرح آسان زیرو، برای دانش آموز برنامه شخصی سازی شده متناسب با نیاز های مطالعاتی ارسال خواهد شد. این طرح مناسب دانش آموزانی است است که تمایل دارند برنامه راهی برای سامان دهی زمان مطالعه خود داشته باشند بدون آنکه هزینه زیادی برای دریافت برنامه پرداخت نمایند. در طرح آسان زیرو هیچ گونه جلسه مشاوره و برنامه ریزی آنلاین وجود ندارد و کلیه گزارشات از طریق صفحه شخصی دانش آموز دریافت شده و همچنین برنامه مطالعه در پورتال شخصی ایشان بارگزاری می گردد.

اطلاعات تکمیلی

تخفیف؟

برای دوره های 6 ماهه و بیشتر هزینه مشاوره با احتساب 30 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

پلن مشاوره ای آسان پلاس

طرح اقتصادی- آسان پلاس

در طرح اقتصادی مشاوره و برنامه ریزی آسان پلن، جلسه برنامه ریزی به صورت آنلاین برگزار می گردد. در این طرح برای هر دانش آموز در هفته یک جلسه برنامه ریزی 30 دقیقه ای در به صورت آنلاین در هر هفته برگزار می گردد و برنامه ریزی با حضور دانش آموز صورت می پذیرد. زمان هر جلسه با هماهنگی دانش آموز در ابتدای ثبت نام مشخص خواهد شد. در این طرح در پایان هر ماه یک آزمون جمع بندی برنامه منطبق با محتوای مطالعاتی دانش آموز به صورت آفلاین برگزار می گردد. در طرح اقتصادی، جلسات مشاوره انگیزشی ، جلسات رفع اشکال، آزمون های دوره ای وجود ندارد. این طرح مناسب دانش آموزانی است که تمایل دارند برنامه مطالعاتی را به همراه آزمون و نظارت بر روند پیشرفت خود داشته باشند.

اطلاعات تکمیلی

تخفیف؟

برای دوره های 6 ماهه و بیشتر هزینه مشاوره با احتساب 10 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

پلن مشاوره ای آسان آنلاین

طرح VIP- آسان آنلاین

در طرح VIP آسان پلن که با نام آسان آنلاین معرفی می گردد کلیه خدمات به صورت کامل و فضای آنلاین صورت می پذیرد. در دوره مشاوره و برنامه ریزی آسان آنلاین در هر هفته 1 جلسه مشاوره برنامه ریزی به مدت 30 دقیقه، یک جلسه مشاوره انگیزشی ( تکنیک های مطالعه و …) به مدت 15 دقیقه و 1 جلسه مشاوره رفع اشکال به مدت 15 دقیقه صورت می پذیرد. همچنین در پایان هر هفته نمونه سوالات تستی و یا تشریحی از محتوای برنامه ی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد. در پایان هر ماه 1 آزمون جمع بندی به همراه تحلیل آزمون برگزار می گردد. همچنین آزمون های جمع بندی 3 ماهه، 6 ماهه و شبیه سازی آزمون جامع پایان سال در دوره های بلند مدت (12 ماهه) برگزار می گردد.

اطلاعات تکمیلی

تخفیف؟

با مغرفی و ثبت نام دوست خود، 20 درصد تخفیف برای هر دو

پیش ثبت نام مشاوره