آرشیو نویسنده: آسیه

فیزیک

فیزیک مقدمه شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاري آن چرخها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتري از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین […]

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي مقدمه آیا خیابانی را میشناسید که در آن نانوایی, خواروبار فروشی, میوهفروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بیشک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد خدماتی دیگر به چشم میخورد. اما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیابانهاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به […]

چک لیست ملزومات و اقدامات روز کنکور

چک لیست اقدامات کنکور چرا و چگونه؟  در این مقاله به مرور اقداماتی می پردازیم که داوطلبین را کمک می کند تا بتوانند با بررسی این اقدامات و چک لیست مربوطه از اتفاقات ناخواسته روز کنکور پیشگیری نمایند. بروز هر اتفاقی در روز کنکور باعث تحمیل استرس به دانش آموز و تاثیر مستیم بر روی […]

برای آزمون تیزهوشان نوبت اول چطور برنامه ریزی کنم

آزمون تیزهوشان در دو پایه ششم و نهم برگزار می شود که با توجه به شرایط سنی دانش آموزان می تواند بسیار حایز اهمیت باشد، از این رو برنامه‌ریزی برای این آزمون  می‌تواند به شدت موثر باشد و به شما کمک کند تا به بهترین عملکرد ممکن برسید. در ادامه، یک برنامه‌ریزی ممکن است که […]

بایدها و نبایدها در آمادگی کنکور، هر آنچه لازم است بدانید

آزمون کنکور یکی از مهمترین چالش‌های تحصیلی زندگی دانش‌آموزان و داوطلبان است. آمادگی مناسب برای این آزمون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رویکردهای موثر در مطالعه است. در این مقاله، به بررسی بایدها و نبایدهای مطالعه برای کنکور می‌پردازیم. بایدها: 1. برنامه‌ریزی منظم: برنامه‌ریزی منظم یکی از اصول اساسی موفقیت در مطالعه برای کنکور است. این […]