مشاوره تحصیلی آسان پلن
مزایای آسان پلن
پیشرفت تحصیلی در اسان پلن
تدوین محتوای آموزش بروز
مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

 

امکان مشاوره حضوری برای شما وجود دارد

تشکیل کنفرانس های آموزشی رایگان برای اعضا

پیگیری روند آموزشی

 

در آسان پلن، کنفرانس های عمومی رایگان برای اعضا برگزار می شود

پیگیری و گزارش روند آموزشی

پیگیری روند آموزشی

 

در آسان پلن، روند تحصیلی و پیشرفت شما به صورت مستمر گزارش می شود

مشاور اختصاصی

 

در آسان پلن، روند تحصیلی و پیشرفت شما با یک مشاور اختصاصی دنبال می شود

گروه دوره های آسان پلن

پرطرفدارین دوره ها

تخفیف!
تخفیف!
تخفیف!

دبیرستان نوبت دوم

مشاوره دبیرستان رشته ریاضی

تومان2.500.000
تخفیف!

دبیرستان نوبت دوم

مشاوره دبیرستان رشته تجربی

تومان2.500.000

جدید ترین دوره ها

تخفیف!

دبیرستان نوبت دوم

مشاوره دبیرستان رشته انسانی

تومان2.500.000
تخفیف!

دبیرستان نوبت دوم

مشاوره دبیرستان رشته تجربی

تومان2.500.000
تخفیف!

دبیرستان نوبت دوم

مشاوره دبیرستان رشته ریاضی

تومان2.500.000
تخفیف!

آخرین مقالات